Унесите тражени појам.

Чланак

Правила понашања родитеља, односно старатеља ученика и трећих лица

Члан 54

Родитељ, односно старатељ ученика је дужан да:

•  прати понашање, учење и успех свог детета и редовно се информише о томе,

•  сарађује са одељенским старешином,

•  поштује налоге и предлоге дежурног наставника,

•  сарађује са предметним наставницима,

•  редовно присуствује родитељским састанцима,

•  пружа помоћ школи у остваривању васпитног рада,

•  доприноси остваривању планираних задатака школе и побољшању услова живота и рада у њој.

Члан 55

Школа не може да прикупља финансијска средства од ученика без обавештавања и сагласности његовог родитеља, односно старатеља о томе.

Члан 56

Од лица које није запослено у школи дежурни наставник на улазним вратима обавезан је да тражи личну карту, или другу личну исправу, односно службени позив за долазак у школу.