Унесите тражени појам.

Чланак

Пружање унапређених услуга на локалном нивоу – „ДИЛС“

Пружање унапређених услуга на локалном нивоу – „ДИЛС“

Тим наше школе састављен од пет чланова, Наташа Зец, Маја Јосифовић Спасојевић, Ђурђица Стојаковић, Слађана Перић и Бранкица Вулин, написао је предлог пројеката под називом “Школа други дом“, којим смо се пријавили на конкурс „Оснаживање школа за инклузивно образовање“. Програм реализује Влада Републике Србије из средстава Зајма Светске банке / Међународне банке за обнову и развој (ИБРД) у оквиру пројекта “Пружање унапређених услуга на локалном нивоу–ДИЛС“ као подршку инклузији у образовању.

Наша школа је је испунила услове за укључивање у пројекат и 28. марта у Палати Србија одржана је свечаност потписивања уговора за доделу грантова Министарства просвете и науке са директорима школа. Уговор је потписала и наша директорица Наташа Зец. Трајање пројекта је 9 месеци, а вредност одобреног гранта је 4000 евра.

Опис проблема

У нашу школу се сваке школске године упише око 15 ученика из социјално осетљивих група, што чини око 18% од укупно уписаних ученика за ту школску годину. Деца су из сиромашних породица са лошим хигијенским условима становања и нерегулисаном здравственом заштитом. Код њих су изражени проблеми у понашању, тешкоће у учењу, лоше хигијенске навике, недостатак школског прибора и неоправдано изостајање из школе. Они немају потребну помоћ и подршку за учење у породици и од стране вршњака.

Због свега наведеног, наша школа се сусреће са следећим проблемима:

 • Наставници немају довољно знања и вештина за рад са ученицима из социјално осетљивих група, а желе да их активно укључе у наставне и ваннаставне активности.
 • Њихови вршњаци их избегавају, a и они сами се тешко уклапају у вршњачку групу.
 • Локална заједница није сензибилисана за проблеме деце из социјално осетљивих група.
 • Сарадња школе са родитељима ученика из социјално осетљивих група је отежана.
 • Услед недовољних материјалних средстава, простор који школа поседује у сврху продуженог боравка деце није опремљен адекватним наставним и осталим средствима

 

Главне пројектне активности

 • Организовање дводневног семинара: „Дијагностика, превенција и отклањање узрока неуспеха ученика у школском учењу.“
 • Похађање дводневног семинара “ Ромско дете и школа “
 • Организација првог интерног семинара
 • Организација другог интерног семинара
 • Осмишљавање и одржавање огледних часова
 • Организовање представе поводом пријема првака
 • Вршњачка едукација
 • Организовање хуманитарне акције.
 • Активно учешће деце из школе у планирању и реализацији активности поводом Дечје недеље које су усмерене на децу из социјално осетљивих група.
 • Организација 3 едукације за родитеље од стране Дома здравља.
 • Евиденција разредних старешина о посетама родитеља школи.
 • Активно учешће деце из осетљивих група заједно са свом осталом децом у планирању и реализацији спортских активности, такмичења и осталих ваннаставних активност.
 • Набавка опреме и употреба простора који је намењен боравку и раду деце из осетљивих група.