Унесите тражени појам.

Чланак

Јавне набавке за 2020. годину

Пoзив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења оквирног споразума за набавку услуга организације и реализације екскурзија

Конкурсна документација за јавну набавку услуга организације и реализације екскурзија

Одлука о закључењу оквирног споразума

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Пoзив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности: добра набавка електричне енергије за потрпуно снабдевање

Конкурсна документација: Јавна набавка добара мале вредности – набавка електричне енергије