Унесите тражени појам.

Вести

Јавне набавке за 2020. годину

Пoзив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења оквирног споразума за набавку услуга организације и реализације екскурзија Конкурсна документација за јавну набавку услуга организације и реализације екскурзија Одлука о закључењу оквирног споразума Обавештење о закљученом оквирном споразуму Пoзив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности: добра набавка електричне енергије […]

Јавне набавке за 2019. годину

Конкурсна документација за јавну набавку екскурзија ученика Одлука о закључењу оквирног споразума Обавештење о закљученом оквирном споразуму Позив за понуде у поступку јавне набавке мале вредности: добра набавка електричне енергије Конкурсна документација: јавна набавка добара – електричне енергије Одлука о додели уговора за јавну набавку електричне енергије Одлука о додели уговора у поступку јавне набавке […]

Јавне набавке за 2018. годину

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења оквирног споразума за набавку услуга организације и реализације екскурзија Конкурсна документација за јавну набавку екскурзија ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем за сваку партију на период од годину дана Одлука о закључењу оквирног споразума за извођење екскурзија Обавештење о закљученом оквирном споразуму […]

Јавне набавке за 2017. годину

Одлука о закључењу оквирног споразума за избођење екскурзија и наставе у природи Обавештење о закљученом оквирном споразуму 2017 Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности: добра Набавка електричне енергије Конкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности: добра Набавка електричне енергије

Јавне набавке за 2016. годину

2015 – Правилник о ближем уређивању поступка ЈН у ОШ Одлука о додели уговора за набавку ЕЕ 2016 Конкурсна документација 01 2016 Конкурсна документација за набавку ЕЕ 2016 Обавештенје о закљученом уговора за набавку ЕЕ 2016 Обавештење о обустави поступка 01-16 Obavestenjeozakljucenomugovoru2016 Одлука  о закључивању  оквирног споразума 01-16 Позив за подношење понуда за набавку ЕЕ 2016 Позив за подношење понуда 01 […]