Унесите тражени појам.

Чланак

„Ромско дете и школа“

„Ромско дете и школа“

У оквиру друге завршне фазе пројекта „Школа други дом“, у нашој школи, реализоване су многе активности које су пројектом планиране, а веома су битне за школу.

У августу је одржан семинар „Ромско дете и школа“ на коме је било 15 наставника, који су стечено знање пренели осталом колективу на интерном семинару.

Наставници разредне и предметне наставе осмислили су и одржали огледне часове у одељењима у којима предају. На часовима су сем деце били присутни и наставници који желе кроз пример из праксе да прошире своја знања

У току Дечје недеље реализоване су различите активности: маскембал, караоке, најфризура, најдруг, израда плаката о дечјим правима, вашар, спортска такмичења где су активно учествовала сва деце из школе. Организована је и хуманитарна акција за помоћ деци из социјално осетљивих група. Под тим се подразумева сакупљање одеће, обуће, школског прибора и учила.

У сарадњи са Домом здравља организоване су 3 едукације за родитеље на тему:

1. Значај правилне исхране, хигијене и ритма живљења за раст и развој деце,

2. Превенција заразних болести (вакцинација),

3. Превенција болести зависности.

Улога Дома здравља је била да помогне у едукацији родитеља о темама које су битне за школу и повезане са самим садржајем пројекта.

Психолошко-педагошка служба школе у сарадњи са Црвеним крстом имала је улогу да одржи радионицу са Ученичким парламентом, а у сврху обуке Парламента као вршњачког тима.

Ученички парламент је путем вршњачких едукација под мотом „Ученици као учитељи“, а које су се показале као најефикасније, обучили остале ученике у својим одељењима. Теме вршњачких едукација су: Насиље, Трговина људима, Болести зависности, Ризик прераног ступања у сексуалне односе.

Све напред наведене едукације реализоване су у простору који је намењен боравку и раду деце из осетљивих група .У том простору деца из осетљивих група моћи ће да уче, играју се, па чак и одржавају личну хигијену. Обезбеђена учила по намени су таква да су прилагођена и намењена деци која имају тешкоће у учењу. Сем тога, простор је опремљен телевизором, лаптопом, ДВД-ом, ормарима, друштвеним играма и играма које поспешују памћење и рачунање.

Средства за набавку опреме за опремање простора као и подршка за реализацију овог пројекта је обезбеђена кроз грантове у оквиру пројекта DILS преко Владе Републике Србије, из средстава зајма Светске банке.