Унесите тражени појам.

Чланак

Јавне набавке за 2018. годину

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења оквирног споразума за набавку услуга организације и реализације екскурзија

Конкурсна документација за јавну набавку екскурзија ради закључења оквирног споразума са једним понуђачем за сваку партију на период од годину дана

Одлука о закључењу оквирног споразума за извођење екскурзија

Обавештење о закљученом оквирном споразуму

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности: Добра набавка електричне енергије за потпуно снабдевање

Конкурсна документација за поступак јавне набавке мале вредности: Добра набавка електричне енергије

Одлука – струја 2018