Унесите тражени појам.

Чланак

Не можеш све сам!

Годишњим планом стручног усавршавања наставника и стручних сарадника, предвиђена је и реализација програма „Не можеш све сам! –Како изградити унутрашњу и спољашњу мрежу подршке наставнику и ученику“.  који има проблем.“

Програм се налази у Каталогу програма сталног стручног усавршавања наставника и стручних сарадника за шк.год 2017/2018.; број 337; К – 4; П – 5.

Програм је реализован 9. и 10. децембра 2017. у школи, а присуствовало је 30 наставника и стручних сарадника.

Реализатори овог програма су Катарина Јовановић, дипл. Психолог и породични саветник, Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР, Шабац и мр.  Божидар Топаловић, педагог у пензији, Удружење за подршку васпитању и образовању ОДСТАР, Шабац.

Циљеви овог програма су:

  • Оснаживање наставника за адекватно реаговање у различитим „критичним ситуацијама“ у школи и пружање помоћи ученицима који имају проблем;
  • Сензибилисање наставника за адекватно укључивање осталих одговорних за адекватно реаговање на проблеме у школи (унутрашња мрежа подршке) и ван ње (спољашња мрежа подршке);
  • Подстицање адекватне расподеле одговорности у школи као систему;
  • Подстицање развоја осећања сигурности и поверења ученика у школу као систем подршке и подстицање увремењеног и ефикасног раеаговања наставника као главних фактора примарне и секундарне превенције ексалације проблема у школи.

 

Наставници и стручни сарадници су става да је овај програм значајно унапредио њихове компетенције за комуникацију и сарадњу као способност препознавања безбедносних ризика и реаговања на њих.