Унесите тражени појам.

Родитељи

Од 01. 04. 2023. године почиње упис деце у први разред. Све неопходне информације можете пронаћи у следећим документима:

Упис деце у први разред

Савети за родитеље будућих првака

Члан 54

Родитељ, односно старатељ ученика је дужан да:

  • прати понашање, учење и успех свог детета и редовно се информише о томе,
  • сарађује са одељенским старешином,
  • поштује налоге и предлоге дежурног наставника,
  • сарађује са предметним наставницима,
  • редовно присуствује родитељским састанцима,
  • пружа помоћ школи у остваривању васпитног рада,
  • доприноси остваривању планираних задатака школе и побољшању услова живота и рада у њој.

Члан 55

Школа не може да прикупља финансијска средства од ученика без обавештавања и сагласности његовог родитеља, односно старатеља о томе.

Члан 56

Од лица које није запослено у школи дежурни наставник на улазним вратима обавезан је да тражи личну карту, или другу личну исправу, односно службени позив за долазак у школу.