Унесите тражени појам.

Родитељи

Школске 2015/2016. године, у први разред се уписују деца рођена од 01. 03. 2009. године.

Моле се родитељи да након обављеног систематског прегледа дођу у школу на упис код секретара.

Упис почиње 01. 04. 2015. године и обављаће се сваког радног дана од 12,00 до 13,00 часова.

За упис ученика у први разред потребна су следећа документа:

  • Извод из матичне књиге рођених, само за децу која нису рођена на територији Сремске Митровице, односно за децу чији родитељи нису имали место пребивалишта у Лаћарку у време рођења детета (извод може бити старији од 6 месеци),
  • Доказ о обављеном систематском прегледу и вакцинацији,
  • Потврда из вртића да је дете похађало припремни предшколски програм.

Члан 54

Родитељ, односно старатељ ученика је дужан да:

  • прати понашање, учење и успех свог детета и редовно се информише о томе,
  • сарађује са одељенским старешином,
  • поштује налоге и предлоге дежурног наставника,
  • сарађује са предметним наставницима,
  • редовно присуствује родитељским састанцима,
  • пружа помоћ школи у остваривању васпитног рада,
  • доприноси остваривању планираних задатака школе и побољшању услова живота и рада у њој.

Члан 55

Школа не може да прикупља финансијска средства од ученика без обавештавања и сагласности његовог родитеља, односно старатеља о томе.

Члан 56

Од лица које није запослено у школи дежурни наставник на улазним вратима обавезан је да тражи личну карту, или другу личну исправу, односно службени позив за долазак у школу.