Унесите тражени појам.

Чланак

„За чистије и зеленије школе у Војводини“ за школску 2014/2015. годину

„За чистије и зеленије школе у Војводини“ за школску 2014/2015. годину

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине- националне заједнице, Покрајински секретаријат за урбaнизам, градитељство и заштиту животне средине, Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине у сарадњи са “Покретом горана Војводине” расписао је јавни позив за учешће и реализацију програма:

 

“ ЗА ЧИСТИЈЕ И ЗЕЛЕНИЈЕ ШКОЛЕ У ВОЈВОДИНИ”

 

Овај Пограм треба да допринесе:

– Развијању активних метода учења – наставе,

– Развијању способости за тимски рад ученика и наставника,

– Развијање такмичарског духа, комуникативности, поштујући итерактивну и кооперативну компоненту у раду,

– Развијању сарадње са локалним срединама( месним заједницама kомуналним предузећима и удружењима).

Наша школа је узела учешће у овом Програму за школску 2014/2015. годину..

Кроз бројне планиране активности које ће трајати од 01. новембра 2014. до 15. маја 2015. године ученици и наставници уз помоћ партнера школе ће радити на реализаији предвиђених активности.

Главне пројектне активности су:

– Едукације,

– Едукативне и креативне радионице,

– Eko новине,

– Еко кутак,

– Уређење и озелењавање у и ван школе,

– Разврставање отпада,

– Обележавање значајних еко датума,

– Учешће на другим пројектима и конкурсима везаним за ову област,

– Интерни конкурс за еко химну

Присутна је велика заинтересованост ученика, како у нижим тако и у вишим разредима. Проналазе се у понуђеним активностима и уз помоћ својих наставника вредно раде. Школа је добила и велику подршку од партнера, првенствено” Еколошког- клуба” града Сремска Митровица.

Пошто су наши ученици кроз разне предмете и од раније упознати са проблемима који су везани за заштиту животне средине, предано раде на заштити исте. Показали су и завидне резултате на такмичењима везаним за екологију.