Унесите тражени појам.

Вести

Јавне набавке за 2020. годину

Пoзив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења оквирног споразума за набавку услуга организације и реализације екскурзија Конкурсна документација за јавну набавку услуга организације и реализације […]

Јавне набавке за 2019. годину

Конкурсна документација за јавну набавку екскурзија ученика Одлука о закључењу оквирног споразума Обавештење о закљученом оквирном споразуму Позив за понуде у поступку јавне набавке мале вредности: добра набавка електричне енергије […]

Јавне набавке за 2018. годину

Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности ради закључења оквирног споразума за набавку услуга организације и реализације екскурзија Конкурсна документација за јавну набавку екскурзија ради закључења оквирног […]

Јавне набавке за 2017. годину

Одлука о закључењу оквирног споразума за избођење екскурзија и наставе у природи Обавештење о закљученом оквирном споразуму 2017 Позив за подношење понуда у поступку јавне набавке мале вредности: добра Набавка […]

Јавне набавке за 2016. годину

2015 – Правилник о ближем уређивању поступка ЈН у ОШ Одлука о додели уговора за набавку ЕЕ 2016 Конкурсна документација 01 2016 Конкурсна документација за набавку ЕЕ 2016 Обавештенје о закљученом уговора за набавку […]