Унесите тражени појам.

Вести

Школа данас

27.октобра 1979. свечано је отворена нова велика школа. Број ученика се из године у годину мења. Задње две деценије XX века се кретао од 1000 до 1100. 1996/97. је било 1055 ученика распоређених у 33 одељења: 17 одељења у разредној настави и 16 одељења у предметној настави. 2006/07. у школи је 831 ученика распоредђених у […]

Историјат школе

Историјат школе

По најстаријим подацима којима располаже историјска документација, школа у Лаћарку је почела са радом 1733. године. Први учитељ био је поп Исак Новак, а главни предмети који су се проучавали били су ЧАСЛАВАЦ И ПСАЛТИР. Школу је 1749. године похађало 38 ученика (37 дечака и 1 девојчица). У бечком Ратном архиву постоји један занимљив документ […]

Јавне набавке за 2016. годину

2015 – Правилник о ближем уређивању поступка ЈН у ОШ Одлука о додели уговора за набавку ЕЕ 2016 Конкурсна документација 01 2016 Конкурсна документација за набавку ЕЕ 2016 Обавештенје о закљученом уговора за набавку ЕЕ 2016 Обавештење о обустави поступка 01-16 Obavestenjeozakljucenomugovoru2016 Одлука  о закључивању  оквирног споразума 01-16 Позив за подношење понуда за набавку ЕЕ 2016 Позив за подношење понуда 01 […]

Пружање унапређених услуга на локалном нивоу – „ДИЛС“

Пружање унапређених услуга на локалном нивоу – „ДИЛС“

Тим наше школе састављен од пет чланова, Наташа Зец, Маја Јосифовић Спасојевић, Ђурђица Стојаковић, Слађана Перић и Бранкица Вулин, написао је предлог пројеката под називом “Школа други дом“, којим смо се пријавили на конкурс „Оснаживање школа за инклузивно образовање“. Програм реализује Влада Републике Србије из средстава Зајма Светске банке / Међународне банке за обнову и […]

„Ромско дете и школа“

„Ромско дете и школа“

У оквиру друге завршне фазе пројекта „Школа други дом“, у нашој школи, реализоване су многе активности које су пројектом планиране, а веома су битне за школу. У августу је одржан семинар „Ромско дете и школа“ на коме је било 15 наставника, који су стечено знање пренели осталом колективу на интерном семинару. Наставници разредне и предметне […]

Организовање дводневног семинара “ Дијагностика, превенција и отклањање узрока неуспеха ученика у школском учењу “

Организовање дводневног семинара “ Дијагностика, превенција и отклањање узрока неуспеха ученика у школском учењу “

07. и 08.05.2011. год. у нашој школи је одржан дводневни семинар “Дијагностика, превенција и отклањање узрока неуспеха ученика у школском учењу“ (семинар бр. 462 из Каталога сталног стручног усавршавања наставника, васпитача, стручних сарадника и директора за школску 2010/2011. годину.). Семинару је присуствовало 15 наставника наше школе и 15 наставника партнерске школе “Бошко Палковљевић-Пинки“ из Сремске […]

„За чистије и зеленије школе у Војводини“ за школску 2014/2015. годину

„За чистије и зеленије школе у Војводини“ за школску 2014/2015. годину

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине- националне заједнице, Покрајински секретаријат за урбaнизам, градитељство и заштиту животне средине, Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине у сарадњи са “Покретом горана Војводине” расписао је јавни позив за учешће и реализацију програма:   “ ЗА ЧИСТИЈЕ И ЗЕЛЕНИЈЕ ШКОЛЕ У ВОЈВОДИНИ”   Овај Пограм треба […]

Опште одредбе

Члан 1. Правилима понашања у школи (у даљем тексту: Правила) уређује се понашање запослених, ученика, родитеља ученика и трећих лица у Основној школи “Трива Витасовић лебарник” у Лаћарку (у даљем тексту: Школа). Члан 2. Поштовањем Правила обезбеђује се успешно одвијање образовно-васпитне делатности Школе, побољшавају се радна дисциплина и безбедност у Школи, чување школске имовине и […]

Понашање ученика

Члан 7 Ученик је обавезан да поштује школска правила и одредбе о кућном реду којима се уређује: време доласка ученика у школу, трајање наставних часова и одмора, распоред звоњења, дужност редара и дежурног ученика, радно време секретаријата школе, време рада библиотеке, изглед ученика, одсуствовање ученика са часова, обавезе ученика које проистичу из задатака у вези […]

Права, обавезе и одговорност ученика

Права ученика Члан 19 Права ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, законом и посебним законима, а школа и сви запослени дужни су да обезбеде њихово остваривање, а нарочито право на: •  квалитетан образовно-васпитни рад који обезбеђује остваривање принципа и циљева утврђених законом; •  уважавање личности; •  подршку за свестрани развој личности, подршку […]