Унесите тражени појам.

Вести

Школа данас

27.октобра 1979. свечано је отворена нова велика школа. Број ученика се из године у годину мења. Задње две деценије XX века се кретао од 1000 до 1100. 1996/97. је било […]

Историјат школе

Историјат школе

По најстаријим подацима којима располаже историјска документација, школа у Лаћарку је почела са радом 1733. године. Први учитељ био је поп Исак Новак, а главни предмети који су се проучавали […]

Јавне набавке за 2016. годину

2015 – Правилник о ближем уређивању поступка ЈН у ОШ Одлука о додели уговора за набавку ЕЕ 2016 Конкурсна документација 01 2016 Конкурсна документација за набавку ЕЕ 2016 Обавештенје о закљученом уговора за набавку […]

„Ромско дете и школа“

„Ромско дете и школа“

У оквиру друге завршне фазе пројекта „Школа други дом“, у нашој школи, реализоване су многе активности које су пројектом планиране, а веома су битне за школу. У августу је одржан […]

Организовање дводневног семинара “ Дијагностика, превенција и отклањање узрока неуспеха ученика у школском учењу “

Организовање дводневног семинара “ Дијагностика, превенција и отклањање узрока неуспеха ученика у школском учењу “

07. и 08.05.2011. год. у нашој школи је одржан дводневни семинар “Дијагностика, превенција и отклањање узрока неуспеха ученика у школском учењу“ (семинар бр. 462 из Каталога сталног стручног усавршавања наставника, […]

„За чистије и зеленије школе у Војводини“ за школску 2014/2015. годину

„За чистије и зеленије школе у Војводини“ за школску 2014/2015. годину

Покрајински секретаријат за образовање, прописе, управу и националне мањине- националне заједнице, Покрајински секретаријат за урбaнизам, градитељство и заштиту животне средине, Покрајински секретаријат за енергетику и минералне сировине у сарадњи са […]

Опште одредбе

Члан 1. Правилима понашања у школи (у даљем тексту: Правила) уређује се понашање запослених, ученика, родитеља ученика и трећих лица у Основној школи “Трива Витасовић лебарник” у Лаћарку (у даљем […]

Понашање ученика

Члан 7 Ученик је обавезан да поштује школска правила и одредбе о кућном реду којима се уређује: време доласка ученика у школу, трајање наставних часова и одмора, распоред звоњења, дужност […]

Права, обавезе и одговорност ученика

Права ученика Члан 19 Права ученика остварују се у складу са потврђеним међународним уговорима, законом и посебним законима, а школа и сви запослени дужни су да обезбеде њихово остваривање, а […]