Унесите тражени појам.

Чланак

Тимови у школи и чланови тима

 1. БИЉАНА ДУДУК-МИЛОВАНОВИЋ – помоћник директора
 2. ЈЕЛЕНА ПЕРИЋ – психолог
 3. ДРАГИЦА ВУКОЛИЋ – професор разредне наставе
 4. МИРЈАНА ШУЛАЈА – професор српског језика
 5. ТАМАРА ДИМИТРИЈЕВИЋ – професор српског језика
 6. ЈЕЛЕНА СЕКУЛИЋ-ВОЉАНЕК – професор ликовне културе
 7. ИВОНА ПОПОВИЋ – професор разредне наставе
 8. РУЖИЦА ВЛАДИСАВЉЕВИЋ, – професор разредне наставе
 9. БОКИЋ ДРАГАНА – професор историје

КООРДИНАТОР ТИМА: БИЉАНА ДУДУК-МИЛОВАНОВИЋ

 1. НАТАША ЗЕЦ– директор
 2. ЂУРЂИЦА СТОЈАКОВИЋ – педагог
 3. ДЕЈАН ПРЕДИЋ – професор информатике и рачунарства
 4. ДРАГИЦА ВУКОЛИЋ – професор разредне наставе
 5. ЈЕЛЕНА ПЕЈОВИЋ – професор српског језика
 6. СЛОБОДАН НАДОВЕЗА – професор техничког образовања
 7. ДАМИР ДУРАЋ – професор физичког васпитања
 8. СРЂАН ШУЛАЈА – професор физичког васпитања

КООРДИНАТОР ТИМА: ДАМИР ДУРАЋ

 1. НАТАША ЗЕЦ – директор
 2. ЂУРЂИЦА СТОЈАКОВИЋ – педагог
 3. ЉУБИЦА ДИВЉАК– професор разредне наставе
 4. НАДА РАДОВИЋ – професор енглеског језика
 5. ВЕСНА РАКИЋ – професор разредне наставе
 6. ЈЕЛЕНА ШТРБАЧКИ – професор разредне наставе
 7. ДРАГИЦА ВУКОЛИЋ – професор разредне наставе
 8. ИВОНА ПОПОВИЋ – професор разредне наставе

КООРДИНАТОР ТИМА: ИВОНА ПОПОВИЋ

 1. НАТАША ЗЕЦ – директор
 2. ЈЕЛЕНА ПЕРИЋ – психолог
 3. ЈАСМИНА ЦВИЈАНОВИЋ – психолог, професор грађанског васпитања
 4. ГОРАН ПЕШИЋ – професор географије
 5. АЛЕКСАНДРА ОРЛОВИЋ – професор музичког васпитања
 6. ЉИЉАНА СТОКАНОВИЋ – професор физике
 7. ДУШАНКА СУБОТИЋ – професор биологије
 8. ДАНИЕЛА КЕВИЉ – професор италијанског језика
 9. ЈАСНА МИЛИНКОВИЋ – професор српског језика

КООРДИНАТОР ТИМА: ЈАСМИНА ЦВИЈАНОВИЋ

 1. НАТАША ЗЕЦ – директор школе
 2. БИЉАНА ДУДУК МИЛОВАНОВИЋ – помоћник директора
 3. ЈЕЛЕНА ПЕРИЋ – психолог
 4. НИКОЛИЋ СВЕТЛАНА – професор разредне наставе
 5. СУНЧИЦА ЗЕЉКОВИЋ – професор разредне наставе
 6. ЈАСНА ЦВИЈЕТИЋ – професор енглеског језика
 7. МИЛИЦА БИЈЕЉИЋ – професор разредне наставе

КООРДИНАТОР ТИМА: СУНЧИЦА ЗЕЉКОВИЋ

 1. НАТАША ЗЕЦ – директор
 2. ЂУРЂИЦА СТОЈАКОВИЋ – педагог
 3. ЈЕЛЕНА ПЕРИЋ – психолог
 4. ВЛАДАНКА САВИЋ – професор руског језика
 5. ЈАСМИНКА МИТРОВИЋ – професор разредне наставе
 6. ДУШАНКА СУБОТИЋ – професор биологије
 7. ДРАГИЦА ВУКОЛИЋ – професор разредне наставе
 8. ДАНИЕЛА КЕВИЉ – професор италијанског језика
 9. МИЛИЦА ЦИПАР – професор разредне наставе
 10. САЊА МИЛЕКШИЋ – професор географије
 11. СЛАЂАНА АЛИНЧИЋ ЂУКИЋ – професор техничког образовања
 12. СМИЉКА ЛАЂЕВАЦ – професор разредне наставе
 13. ЉИЉАНА СРДАНОВИЋ – професор разредне наставе

КООРДИНАТОР ТИМА: ЂУРЂИЦА СТОЈАКОВИЋ

 1. НАТАША ЗЕЦ – директор
 2. БИЉАНА ДУДУК МИЛОВАНОВИЋ – помоћник директора
 3. ЈЕЛЕНА ПЕРИЋ – психолог
 4. БРАНКИЦА ВУЛИН – професор математике
 5. ЈАСНА МИЛИНКОВИЋ – професор српског језика
 6. ЉИЉАНА СТОКАНОВИЋ – професор физике
 7. ДАРКО ИГЊАТОВИЋ – професор математике
 8. МИРЕЛА ОБРАДОВИЋ – професор биологије
 9. ЕВИЦА ШУЉМАНАЦ – професор хемије
 10. ДЕЈАН ПРЕДИЋ – професор информатике и рачунарства
 11. ДУШАНКА СУБОТИЋ – наставник биологије
 12. ГОРАН ПЕШИЋ – професор географије

КООРДИНАТОР ТИМА: ДАРКО ИГЊАТОВИЋ

 1. НАТАША ЗЕЦ – директор
 2. БИЉАНА ДУДУК МИЛОВАНОВИЋ – помоћник директора
 3. ЈЕЛЕНА ПЕРИЋ – психолог
 4. ПРЕДИЋ ДЕЈАН – професор информатике и рачунарства
 5. БРАНКИЦА ВУЛИН – професор математике
 6. ЈЕЛЕНА ПЕЈОВИЋ – професор српског језика
 7. ЉИЉАНА СТОКАНОВИЋ – професор физике
 8. ЈАСНА ЦВИЈЕТИЋ – професор енглеског језика
 9. МАРИЈАНА ДЕРЕЊ – родитељ
 10. МАРИНА ДЕРЕЊ – ученик

КООРДИНАТОР ТИМА: БРАНКИЦА ВУЛИН

 1. НАТАША ЗЕЦ – директор
 2. ЈЕЛЕНА ПЕРИЋ – психолог
 3. ДАМИР ДУРАЋ – професор физичког васпитања
 4. БРАНИСЛАВ ДИВЉАК – вероучитељ
 5. ЉИЉАНА СТОКАНОВИЋ – професор физике
 6. ДАНИЕЛА КЕВИЉ – професор италијанског језика
 7. ДУШАНКА СУБОТИЋ – професор биологије
 8. ЈАСНА МИЛИНКОВИЋ — професор српског језика
 9. ЈАСНА ЦВИЈЕТИЋ – професор енглеског језика
 10. ОРЛОВИЋ АЛЕКСАНДРА – професор музичког вапитања
 11. САВИЋ ВЛАДАНКА – професор руског језика
 12. НАДОВЕЗА СЛОБОДАН – професор техничког образовања

КООРДИНАТОР ТИМА: ДУШАНКА СУБОТИЋ

Тим за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања, чије формирање прописује Посебни протокол за заштиту деце од насиља, злостављања и занемаривања Министарства просвете, формиран је на седници Наставничког већа 31.8.2010. године.

Чланови тима:

 1. НАТАША ЗЕЦ – директор
 2. БИЉАНА ДУДУК МИЛОВАНОВИЋ – помоћник директора
 3. ВЕСНА МРЂЕНОВИЋ – секретар
 4. ЂУРЂИЦА СТОЈАКОВИЋ – педагог
 5. ЈЕЛЕНА ПЕРИЋ – психолог
 6. ВУЛЕТИЋ ЗЛАТКО – професор разредне наставе
 7. ЉИЉАНА СРДАНОВИЋ – професор разредне наставе
 8. СМИЉКА ЛАЂЕВАЦ – професор разредне наставе
 9. НИКОЛА МИЛОШЕВИЋ – професор физичког васпитања
 10. САЊА МИЛЕКШИЋ – професор географије
 11. ДАНИЕЛА КЕВИЉ – професор италијанског језика
 12. ДРАГАНА ПЕЈИНОВИЋ – професор разредне наставе
 13. МИЛИЦА ЦИПАР – професор разредне наставе
 14. ВЕРИЦА МЕДАР- родитељ
 15. ЗЛАТКО ТОМАЦ – родитељ

КООРДИНАТОР ТИМА: БИЉАНА ДУДУК МИЛОВАНОВИЋ

Значење појмова: насиље, злостављање и занемаривање

Програм се састоји од три компоненте:

 1. Превенције
 2. Интервенције
 3. Евиденције

Заштита од насиља, злостављања и занемаривања

 1. НАТАША ЗЕЦ – директор
 2. ЂУРЂИЦА СТОЈАКОВИЋ – педагог
 3. ЈЕЛЕНА ПЕРИЋ – психолог
 4. ДУШАНКА СУБОТИЋ – професор биологије
 5. ИВАНА РИЂОШИЋ – професор српског језика
 6. ДРАГАНА ПЕЈИНОВИЋ – професор разредне наставе
 7. ЈАСНА МИЛИНКОВИЋ – професор српског језика
 8. ВЛАДАНКА САВИЋ – професор руског језика

КООРДИНАТОР ТИМА: ЈАСНА МИЛИНКОВИЋ

 1. БИЉАНА ДУДУК – МИЛОВАНОВИЋ – проф. историје и помоћник директора
 2. ЂУРЂИЦА СТОЈАКОВИЋ – педагог
 3. СЛОБОДАН НАДОВЕЗА – проф. техничког образовања
 4. ВЛАДИЦА МИЛАКОВИЋ – проф. биологије
 5. ТАМАРА ДИМИТРИЈЕВИЋ – проф. српског језика
 6. НАДА РАДОВИЋ – проф. енглеског језика
 7. БОЖИЦА ШАРИЋ – ЦВИЈЕТКОВИЋ – проф. енглеског језика
 8. МИОДРАГ НОВАКОВИЋ – проф. разредне наставе

КООРДИНАТОР ТИМА: МИРЕЛА ОБРАДОВИЋ – проф. биологије